Klaudia Jagoda  

Klaudia Jagoda – absolwentka studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku administracja, na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z roku 2020. Absolwentka ukończyła również kierunek prawo oraz kierunek archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także absolwentką Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu.

Klaudia Jagoda jest stypendystką Rektora na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobyła również Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwentka brała udział w wielu badaniach archeologicznych, min. wykopaliska na stanowisku Tell el Farkha w Egipcie, wykopaliska w Huaca Guadalupe w Ica (Peru), wykopaliska w Sand Canyon Castle Rock w Kolorado, wykopaliskach Paphos Agora Project na Cyprze etc. Prowadziła także własny projekt projekt dotyczący szamanizmu na Syberii i w Mongolii, który realizowany był we współpracy z Instytutem Archeologii UJ i Uniwersytetem Państwowym w Petersburgu.

Pani Klaudia Jagoda uczestniczyła także w różnych praktykach zagranicznych – m.in. w firmie Goldman Consulting LCC w Charkowie (zagadnienia prawne), praktyki w Ambasadzie Polskiej w Meksyku.  Absolwentka rozszerzała swoją wiedzę podczas wielu kursów. Warto wspomnieć tu o Human Osteology Course na Wydziale Archeologii Uniwersytetu w Sheffield czy o kursie określania sylwetki psychofizycznej nieznanych sprawców zabójstw ze szczególnym uwzględnieniem zabójstw na tle seksualnym.

Udział w licznych konferencjach naukowych to kolejny wyróżnik Absolwentki z pasją 2019. Pani Klaudia Jagoda brała udział w następujących spotkaniach – konferencja Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnologicznego w Nowym Jorku, konferencja naukowa „8 Sympozjum Amerykanistyczne“ organizowana przez Kunstkamerę w Sankt Petersburgu, konferencja naukowa „Sergeev Reading” w Moskwie, międzynarodowa konferencja European Academy of Relilgion w Boloni, X Kongres Majanistyczny “Tradiciones y reelaboraciones w Chetumal (Meksyk) i in.

Pasją Absolwentki 2019 jest podróżowanie i archeologia. Fascynują ją następujące problemy badawcze – archeologia i praktyki religijne w przeszłości, prawo i kryminalistyka, administracja i samorządy lokalne.

Osiągnięcia Pani Klaudii Jagody dowodzą, iż jest to osoba ambitna i pracowita. Przez lata studiów rozwijała swoje pasje, łącząc miłość do nauki oraz podróży. Odwiedziła wiele miejsc, poznając środowisko akademickie różnych krajów i narodowości. Brała udział w badaniach archeologicznych na Cyprze, w Egipcie, w Kolorado, w Peru. Odbyła praktyki w Ambasadzie Polskiej w Meksyku, pracowała w kancelarii w Charkowie oraz samodzielnie organizowała projekt „Śladami Szamanów”, jeżdżąc w tym celu po Rosji i Mongolii. Brała udział w konferencjach zagranicznych w Rosji, Włoszech i Meksyku oraz szkoliła się w Anglii pod okiem profesjonalistów zajmujących się patologiami kości.

Największą inspiracją życiową są dla niej ludzie, których poznaje w podróży.

  


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram