Trwa rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

Trwa nabór na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nadal można aplikować między innymi na kierunki:

– Studia przekładu literackiego;

– Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej;

– Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne);

– Biznes i zarządzanie (doskonalące);

– Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej;

– Edukacja medialna;

– Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. Contentu i copywriter;

– Edytorstwo;

– Wiedza o społeczeństwie;

– Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa;

– Metodyka i metodologia pracy socjalnej;

– Socjologia ekologiczna;

– Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku;

– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – metodyka szkoleń;

– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim;

– Historia;

– E-nauczyciel;

– Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego;

– Zarządzanie w organizacjach pozarządowych;

– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

– Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej;

– Wiedza o społeczeństwie.

Z pełną ofertą na rok akademicki 2023/2024 można zapoznać się na stronie internetowej studiów podyplomowych: https://tiny.pl/cclg5

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram