Konkursy

Konkurs „Absolwent z pasją 2020”

W 2020 roku konkurs na Absolwenta z Pasją został rozstrzygnięty podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wyjątkowo w wydaniu on-line. Laureatką konkursu na Absolwenta z Pasją 2020 została Pani Monika Kozakiewicz. Osoba o wielu zainteresowaniach, realizująca kompozytorskie pasje i nie tylko! Prezentacja sylwetki Pani Moniki oraz gratulacje złożone przez dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP – Prorektora ds. Kształcenia były częścią programu ogólnopolskiego wydarzenia.

 

Konkurs „Absolwent z pasją 2019”

Jak co roku Biuro Współpracy z Absolwentami przeprowadziło konkurs na „Absolwenta z pasją”. Celem wydarzenia jest wyłonienie spośród abiturientów aktualnego rocznika najbardziej wyróżniającą się postać. Absolwent z pasją musi wykazać się osiągnięciami zarówno w przestrzeni naukowej, zawodowej, jak i hobbistycznej. Po długich obradach, komisja w składzie: dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, dr hab. Robert Stawarz, Kamil Firmanty – przewodniczący Samorządu Studentów, Piotr Kciuk – kierownik BWA oraz Aleksandra Ciejka, wyłoniła zwycięzcę. Laureatką tegorocznej edycji została Klaudia Jagoda – absolwentka studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku administracja, na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwentka ukończyła również kierunek prawo oraz kierunek archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także absolwentką Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu.

Klaudia Jagoda jest stypendystką Rektora na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobyła również Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwentka brała udział w wielu badaniach archeologicznych, min. wykopaliska na stanowisku Tell el Farkha w Egipcie, wykopaliska w Huaca Guadalupe w Ica (Peru), wykopaliska w Sand Canyon Castle Rock w Kolorado, wykopaliskach Paphos Agora Project na Cyprze etc. Prowadziła także własny projekt projekt dotyczący szamanizmu na Syberii i w Mongolii, który realizowany był we współpracy z Instytutem Archeologii UJ i Uniwersytetem Państwowym w Petersburgu.

Pani Klaudia Jagoda uczestniczyła także w różnych praktykach zagranicznych – m.in. w firmie Goldman Consulting LCC w Charkowie (zagadnienia prawne), praktyki w Ambasadzie Polskiej w Meksyku.  Absolwentka rozszerzała swoją wiedzę podczas wielu kursów. Warto wspomnieć tu o Human Osteology Course na Wydziale Archeologii Uniwersytetu w Sheffield czy o kursie określania sylwetki psychofizycznej nieznanych sprawców zabójstw ze szczególnym uwzględnieniem zabójstw na tle seksualnym.

Udział w licznych konferencjach naukowych to kolejny wyróżnik Absolwentki z pasją 2019. Pani Klaudia Jagoda brała udział w następujących spotkaniach – konferencja Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnologicznego w Nowym Jorku, konferencja naukowa „8 Sympozjum Amerykanistyczne“ organizowana przez Kunstkamerę w Sankt Petersburgu, konferencja naukowa „Sergeev Reading” w Moskwie, międzynarodowa konferencja European Academy of Relilgion w Boloni, X Kongres Majanistyczny “Tradiciones y reelaboraciones w Chetumal (Meksyk) i in.

Pasją Absolwentki 2019 jest podróżowanie i archeologia. Fascynują ją następujące problemy badawcze – archeologia i praktyki religijne w przeszłości, prawo i kryminalistyka, administracja i samorządy lokalne.

Osiągnięcia Pani Klaudii Jagody dowodzą, iż jest to osoba ambitna i pracowita. Przez lata studiów rozwijała swoje pasje, łącząc miłość do nauki oraz podróży. Odwiedziła wiele miejsc, poznając środowisko akademickie różnych krajów i narodowości. Brała udział w badaniach archeologicznych na Cyprze, w Egipcie, w Kolorado, w Peru. Odbyła praktyki w Ambasadzie Polskiej w Meksyku, pracowała w kancelarii w Charkowie oraz samodzielnie organizowała projekt „Śladami Szamanów”, jeżdżąc w tym celu po Rosji i Mongolii. Brała udział w konferencjach zagranicznych w Rosji, Włoszech i Meksyku oraz szkoliła się w Anglii pod okiem profesjonalistów zajmujących się patologiami kości.

Największą inspiracją życiową są dla niej ludzie, których poznaje w podróży.

  

 

 

 

Konkurs Absolwent z pasją 2018!

 

Konkurs „Absolwent z Pasją 2018” –  rozstrzygnięty!

Laureatami Konkursu zostali:

  1. Dorota Kwaśniewicz-Michalik – Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Pedagogicznego na kierunku
    praca socjalna – nagroda 1500 zł

Osiągnięcia:

– współautorka projektu „Mam cel – aktywna integracja w gminie Słomniki”, realizowanego w ramach 9. Osi Priorytetowej

– współautorka projektu – „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”

– stypendystka Fundacji Sapere Auso,

– laureatka wielu konkursów, min. ogólnopolskiego konkursu „Strategie pomagania innym w kinematografii polskiej i światowej”,

– autorka rozmaitych projektów socjalnych, min.:  „Cykl warsztatów naukowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych w gminie Wielka Wieś”, a także projektu „Cykl warsztatów naukowych dla dzieci” do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

 

  1. Magdalena Kasprzak – Absolwentka studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Sztuki na kierunku
    wzornictwo – nagroda 1500 zł

Osiągnięcia:

–  zwyciężczyni konkursu na logotyp Centrum Kultury Fizycznej UMCS

– laureatka stażu w Oficynie Peryferie

współautorka artykułu „Społeczno-kulturowe uwarunkowania rewaloryzacji wsi Bazar-Pilaszkowice w województwie lubelskim”,

– współautorka referatu „The findings of survey conducted on 29.04-6.05.2013,

– organizatorka międzynarodowych warsztatów,

– wyróżnienie za projekt zagospodarowania przestrzennego podczas warsztatów „Jasne ulice. Czytelne granice na Politechnice Warszawskiej”,

– współorganizatorka wielu międzynarodowych konferencji, min: „Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta”, „Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym”.

 

Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok.

Regulamin Konkursu Absolwent z Pasją 2018

 

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram