Badanie losów zawodowych

Szanowni Państwo! Nasze Biuro realizuje szczegółowe badania losów zawodowych absolwentów, mających na celu analizę ich drogi rozwoju zawodowego. Dzięki przeprowadzanym badaniom możemy stale poprawiać jakość kształcenia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jak również dostosowywać proces kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Badanie losów zawodowych absolwentów 2018  

Badania losów zawodowych poszczególnych kierunków – rocznik 2018

Badanie losów zawodowych absolwentów 2017

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Uczelnia

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Filologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Humanistyczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Mat.-Fiz.-Techniczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Pedagogiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Sztuki

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Uczelnia

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Wydział Filologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Wydział Humanistyczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Wydział Pedagogiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015 – Wydział Sztuki

Badanie losów zawodowych absolwentów 2014 – Uczelnia

Badanie losów zawodowych absolwentów 2014 – Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2014 – Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 – Uczelnia

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 – Wydział Filologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 – Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013- Wydział Humanistyczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 – Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 – Wydział Pedagogiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 – Wydział Sztuki

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012 – Uczelnia

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012 – Wydział Filologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012 – Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012- Wydział Humanistyczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012 – Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012 – Wydział Pedagogiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2012 – Wydział Sztuki

Badanie losów zawodowych absolwentów 2011 – Uczelnia

 

 

Zarządzenie Prorektora ds. Rozwoju

w sprawie badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wzór deklaracji (wersja papierowa uzupełniana jest tylko w przypadku awarii systemu)

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram