Grzegorz Piątkowski


Rzecznik Praw Absolwenta od 2016 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Był laureatem stypendium Rządu Szwajcarskiego (Uniwersytet w Zurichu) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2009. Obecnie kończy studia doktoranckie z historii. Wykładał w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu oraz w Klubie Austriackiej Szkoły Ekonomii. Podczas studiów był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz zarządu uczelnianego NZS. Członek Polskiej Rady Języka Migowego. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram